کلینیک دندانپزشکی شهاب

یکی از مهمترین مسائل در امور درمانی و زیبایی دندان این است که مراجعه کننده مرکزی انتخاب کند تا همه امور دندانپزشکی را قادر به انجامش باشد این مسئله از آنجائی مهم است که بیمار در کلینیک های متعدد برای…

پر کردن و ترمیم دندان کودکان

برخی از تولید کنندگان امروزه این دو مرحله را با یک محصول واحد ترکیب کرده تا نیازی به شستشوی آن نباشد. پس از ایمپلنت دندان، ممکن است از چند ساعت تا چند روز، دندان شما حالت معمولی نداشته باشد یا…